Икономическият речник

Променливи разходи (променливи разходи) Променливи разходи - е, че част от цената, която варира в зависимост от нивото на продукцията. Те са обратното на постоянните разходи, необходими за освобождаването изобщо да стане възможно; те не зависят от нивото на продукцията. Трябва да се има предвид, че това е основна разлика. Прочетете Повече »

Химическа енциклопедия

Монополни печалби (монопол печалба) Превишението над нормалната печалба, че фирмата може да получи в резултат на монополното положение. Ако пазарът е отворен за конкуренти за достъп, подобни печалби биха изчезнали в резултат на конкуренцията или монопол, бих се задължава да ги ограничите на доброволни начала чрез създаването на ограничителна цена (лимит ценообразуване) - в замяна на ограничен толерантност. Прочетете Повече »