Икономическият речник

Логистична крива (логистична крива) Кривата показва поведение по време на х където a & LT; x & LT; Ь, и увеличение X е дадено от DX / DT = α (х-а), (б-х). Този вид крива може да се приближи като приближение на такива икономически явления, тъй като делът на клиенти, които използват нов продукт, или фирми, с помощта на нова техника, където а = 0 и б = 1. Прочетете Повече »

Химическа енциклопедия

ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ (животозастраховане, осигуряване) Договорът предвижда средства в случай на смърт или достигането на определена възраст. животозастрахователната полица е договор, в който, в замяна на плащане на еднократна сума или периодични премии компанията предоставя договорената сума за наследник на собственика на политиката в случай на неговата смърт преди определена дата или на титуляра на полица в случай на тази дата. Прочетете Повече »