Балансиран портфейл ЦЕННИ

На балансиран портфейл от ценни книжа - е ... Какво е балансиран портфейл от ценни книжа?
балансиран портфейл ЦЕННИ
набор от набор от ценни книжа, в които, по предложение на придобиване на тяхното рационално инвеститор комбинирате доходност, ликвидност и надеждност.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.