КОНКУРЕНЦИЯ

КОНКУРСЪТ е ... Какво е състезател?
COMPETITOR
(от лат concurriens -. За да се конкурират) лице, група лица, фирма, предприятие, което се конкурира за постигането на идентични цели, в опит да притежава същите ресурси, стоки, за да заеме позиция на пазара.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.