ЕКОЛОГИЧНА ДЕФОРМАЦИЯ

ЕКОЛОГИЧНАТА ДЕФОРМАЦИЯ е ... Какво представлява деформация в околната среда?
ЕКОЛОГИЧНА ДЕФОРМАЦИЯ
нарушаване на екологичното равновесие; Унищожаване на естествения ландшафт, което може да се появи под въздействието на катастрофални природни феномени или антропогенни фактори.

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.