Реален баланс ефект

Реален баланс ефект - че ... Какво е реален ефект баланс?
реален баланс ефект
(реален баланс ефект) Въздействието на нарастването на търсенето на потребителите промени в съотношението на паричните средства и доходи. В периода на инфлацията, тъй като цените се увеличи реалната покупателна сила на парите, поставени в ръцете на населението намалява. Предполага се, че това насърчава хората да не харчат, а да натрупват парични доходи. При постоянна номинална сума пари в обращение, които могат, в крайна сметка, за да спре инфлацията. Ефект Пийт вижда реален баланс ефект в период на депресия: върху покупателната способност на паричното предлагане се увеличава, тъй като цените спад, което води в крайна сметка до увеличаване на разходите.

Икономиката. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.


Икономическият речник. 2000.