ЕКОЛОГИЧНА ПОКАЗАНИЯ

Показатели за околната среда - Какво е това ... ЕКОЛОГИЧНА ПОКАЗАНИЯ?
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
в чл. Индикатори за околната среда .

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.