Екологичните показатели

Екологичните показатели - Какво е това ... екологичните показатели?
екологичните показатели
съотношение на количеството енергия, получена от трофичен ниво за единица време, за количеството енергия, получено в трофично ниво за единица време.

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.