ЕКОЛОГИЧНА ФАЗА

ЕКОЛОГИЧНА ФАЗА - това е ... Какво е ФАЗА на околната среда?
ЕКОЛОГИЧНА ФАЗА
за определен период (например, последователност, кулминация) по време на развитието на екологичния процес. Изучаването на екологичната фаза се занимава със специална част от екологичната фазова екология (Zaitsev, Polikarpov, 1967).

Екологичен енциклопедичен речник. - Кишинев: Основното издание на Молдовската съветска енциклопедия. И. Дидиу. 1989.


.