Политика за околната среда

Политика за околната среда - това е ... Какво е политиката за околната среда?
дейност на държавата, насочени към опазването и подобряването на околната среда околната среда, рационалното използване и попълване на природните ресурси, съхранението и развитието на социално-сферата, осигурявайки благоприятни условия за околната среда за човешкия живот. Същността на P. e. - защита на лицето, на обхвата на неговите местообитания и житейски сфери, които абсорбират социални, икономически, политически, научни, технически и други проблеми ..

EdwART. Речник на термините на Министерството на извънредните ситуации, 2010