Държавна експертиза за околната среда

Държавната експертиза по околната среда е ... Какво представлява експертна политика за околната среда?
тип дейност и специално упълномощени държавни органи относно оценката на екологичната ефективност на вариантите на планираните проектни решения и съответствието им със съществуващите екологични норми и правила: екологичната ефективност на решението се определя чрез идентифициране анализ и сравнение на всички реални и осъществими алтернативи, включително неактивност. Д.Е.е. въз основа на принципите на задължението си (за всички preplanning, predesign и дизайнерски материали за проектите и дейностите, се планира да се приложат принципите на правовата държава и нейните констатации, независимост и не-ведомствени в организиране и провеждане на широка публичност и участие на обществеността).

EdwART. Речник на термините на Министерството на извънредните ситуации, 2010