Category Archives: Речник на Дмитриев

Премия

Премия

Премия приложение. , консумация. рядко 1. Премията е всичко свързано с издаването и получаването на различни премии. Премийният фонд. | Премия за стипендии. 2. n. Premium е парите, които се дават като бонус. Получете бонуса. Обяснителен речник на руския Дмитриев. Д. В. Дмитриев. 2003. Прочетете Повече »