Марка

Марка - това е ... Какво е търговска марка?
ФИРМИ ИМЕ
името на компанията, под което официално действа, участва в икономически сделки. Обикновено това не е само името на фирмата като юридическо лице, но и отражение на предмета на дейност и организационната и правната структура. Например, финансова компания "fintrast", дружество с ограничена отговорност "Прима" и др. Името на фирмата Ви позволява да идентифицирате компанията, да я отделите от други фирми.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.