ИНВЕСТИЦИОНЕН КЛУБ

ИНВЕСТИЦИОНЕН КЛУБ е ... Какво е ИНВЕСТИЦИОНЕН КЛУБ?
ИНВЕСТИЦИОНЕН КЛУБ
група инвеститори, които са събрали капитал за съвместно инвестиране.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.