ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ е ... Какво е инвестиционно дружество?
ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО
организацията в лицето на кредитни и финансови институции (институции), натрупване на средства от частни инвеститори, привлечени от продажбата на тях да издават свои собствени ценни книжа. Инвестиционното дружество привлича средствата, набрани в страната и чужбина, чрез закупуване на акции и облигации на предприятия. Има инвестиционни дружества от затворен тип с фиксирана капиталова структура и отворен тип, които променят капиталовата структура чрез периодично издаване на акции.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.