ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНСУЛТАНТ

ИНВЕСТИЦИОННИЯТ КОНСУЛТАНТ е ... Какво е ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНСУЛТАНТ?
ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНСУЛТАНТ
инвестиционна институция, която предоставя консултантски услуги на пазара на ценни книжа.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.