ИНВЕСТИЦИОННА ТЪРСЕНЕ

ИНВЕСТИЦИОННА ТЪРСЕНЕ е ... Какво е инвестиционно търсене?
ИНВЕСТИЦИОННА ТЪРСЕНЕ
ИНВЕСТИЦИОННА ТЪРСЕНЕ - желаното или планирано от дружествата попълване на капитала им.

Икономически речник. 2010.


Икономически речник. 2000.