ИНВЕСТИЦИОНЕН GUIDE

ИНВЕСТИЦИОНЕН GUIDE - това е ... Какво е инвестиция за употреба?
ИНВЕСТИЦИОНЕН GUIDE
Публикуване на специализирани консултантски фирми със съвети за придобиване на акции, чийто размер е от интерес инвестиционен капитал.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.