Инвестиционния

ИНВЕСТИЦИИ факт - тя ... Какви инвестиции FACT?
инвестиционния
обем всъщност реализира за определен период от държавни инвестиции и частни лица, в това число и двете планирани и непланирани инвестиции.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.