ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиционни фондове - това е ... Какви са инвестиционните фондове?
ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ
инвестиции институция под формата на акционерно дружество, чиито ресурси се формират чрез издаване на собствените си ценни книжа и ги продават на дребни инвеститори с цел привличане на спестяванията на широката общественост. Средствата се инвестират от името на инвеститора в ценни книжа на държавата, други дружества, в банкови депозити. Инвестиционният фонд от отворен тип издава акции в определени порции, които се продават свободно на нови клиенти, което ви позволява постоянно да увеличавате паричния капитал за нови инвестиции. Инвестиционният фонд от затворен тип по правило издава акции еднократно и в значителна сума. Новият купувач е принуден да ги закупи на пазарна цена от предишните собственици.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.