Затворен тип фондове

Затворен тип фондове - това е ... Какво е от затворен тип фондове?
затворен тип фондове
затворен тип фондове - инвестиционен фонд, който обикновено е еднократно издава акции и в значителен брой. Новият купувач е принуден да ги закупи на пазарна цена от предишните собственици.

Икономически речник. 2010.


Икономическият речник. 2000.