ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНСТИТУТ

ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНСТИТУТ е ... Какво представлява ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНСТИТУТ?
ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНСТИТУТ
юридическо лице (дружество), което извършва посреднически или консултантски дейности изключително с ценни книжа. Разграничаване на следните институции: инвестиционни брокери, консултанти, компании, фондове; като инвестиционна институция често е търговска банка.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.