ИНВЕСТИЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

ИНВЕСТИЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ е ... Какво е ИНВЕСТИЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ?
ИНВЕСТИЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
управление на инвестиции в определен отрасъл на икономиката или в развитието на компания или предприятие.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.