ДАНЪЧНО УЧАСТИЕ

ДАНЪЧНО УЧАСТИЕТО е ... Какво представлява дяловото участие?
собствения капитал
Споделяне на участие - мярка, като в този случай общият участникът носи частична собственост собствени ресурси, пари.

Икономически речник. 2010.


Икономически речник. 2000.