ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА - това ... Какво ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА?
инвестиционната политика компонент на икономическата политика, провеждана от правителството и предприятията под формата на създаването на структурата и обхвата на инвестиционните направления на използването им, с източниците на необходимостта от актуализиране на дълготрайните материални активи и увеличаването на техния ниво-етнически.
Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.

Икономическият речник. 2000.