Инвестиционен портфейл

Инвестиционен портфейл - един ... Какво е инвестиционен портфейл?
инвестиционен портфейл
комплект, набор от ценни книжа, закупени от банката в рамките на активните операции на капиталовите инвестиции в печеливши обекти , Инвестиционният портфейл може да съдържа както инвестиции в ценни книжа на дружества, корпорации, така и вторични ликвидни резерви - ликвидни активи под формата на ДЦК.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.