Инвестиционни продукти

Инвестиционни продукти - е ... Какво е за инвестиционни стоки?
инвестиционни продукти
продукти, произведени за сметка на инвестиционния капитал и резервни служители цели, актуализации, качествено подобрение на дълготрайни активи. Това са главно машиностроителни продукти и строителни продукти.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.