ИНВЕСТИЦИОНЕН РЕАЛ

REAL INVESTMENT е ... Какво е REAL INVESTMENT?
INVESTMENT REAL
дългосрочни инвестиции в материалното производство, в материални и материални дейности.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.