Сигурност на инвестициите

Сигурност на инвестициите - на ... Какво е сигурност на инвестициите?
СИГУРНОСТ ИНВЕСТИЦИОНЕН
вид ценни книжа в обращение като средство за инвестиране и да се докаже участието или друг интерес в лице, което придобива фирмата за сигурност в активите и доходите на фирма. Основната особеност при определянето на сигурност за инвестициите е естеството на нейната функция.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.