ИНВЕСТИЦИОНЕН ДАНЪЧЕН КРЕДИТ

Инвестиционна данъчен кредит - това е ... Какво е данъчния кредит инвестиция?
ИНВЕСТИЦИОНЕН ДАНЪЧЕН КРЕДИТ
отстъпка от корпоративния данък, при условие, придобиването на нови средства за производство.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.