Сделката недействителна

Невалиден сделка - това е ... Какво е сделката недействителна?
сделка невалиден
транзакция направена с пряко нарушение на законодателството, считани за незаконни от съдилищата. Транзакцията, в резултат на която съзнателно се нарушават изискванията на закона, се нарича незаконна.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.