Инвестиционна стойност

Инвестиционна стойност - това е ... Какво е стойността на инвестицията?
инвестиционна стойност
Акции osvbo препоръчва от гледна точка на целесъобразност на дългосрочни инвестиции в тях на ( Англия инвестиционни книжа.).

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.