ИНВЕСТИЦИОНЕН ДИРЕКТОР

ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ са ... Какво е INVESTMENT DIRECT?
INVESTMENTS DIRECT
1) инвестиции, инвестирани директно в производството и маркетинга на определен вид продукт; 2) инвестиции, които гарантират собствеността върху контролния пакет.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.