ИНВЕСТИЦИИ ПРОВЕДЕНИ

ИНВЕСТИЦИИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ... Какво е ИНВЕСТИЦИЯТА?
ИНВЕСТИЦИИ, НАРУШЕНИ
инвестиции, причинени от необходимостта на обществото да получи съответните стоки и услуги, които производство използва тези инвестиции.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.