NON-финансови инвестиции

NON-финансови инвестиции - е ... Какво е NON-финансови инвестиции?
NON-финансови инвестиции
непарична инвестиции под формата на инвестиционни права, лицензи, ноу-хау, активи в проекта, компанията, в бизнеса.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.