Инвестиционен портфейл

Инвестиционен портфейл - това ... Какво инвестиционен портфейл?
инвестиционен портфейл
1) ценни книжа, получени под формата на портфейл ценни книжа; 2) малки инвестиции, които не могат да осигурят техните собственици контрол върху предприятието.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.