ИНВЕСТИТОР

ИНВЕСТИТОР - това е ... Какво е инвеститор?
ИНВЕСТИТОР
(от Англия инвеститор. - депозит) е юридическо или физическо лице, което извършва инвестиции, като инвестира собствените си заеми или друга назаем средства в инвестиционни проекти. Инвестиционен капитал, инвестиран от инвеститора може да бъде представен под формата на финансови средства, имущество, интелектуален продукт. Инвеститорите не само да инвестират в бизнеса, като бизнесмени, но се извършват дългосрочни инвестиции в доста големи проекти, свързани с голям промишлен, технически, технологични промени, иновации.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.