За чужденци

За чужденци - това ... Какво чужденци?
чужденци
чуждестранно физическо или юридическо лице, чужда държава, международна организация, която може да се инвестира в съответствие със законодателството на страната, тяхното местоположение.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.