Институционален инвеститор

Институционален инвеститор - това ... Какво институционален инвеститор?
ИНВЕСТИЦИОННА ИНСТИТУЦИЯ
кредитна и финансова институция, която действа като акционер.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.