Невидими статии

Невидимите статии са ... Какво представляват невидимите статии?
Невидими статии
(invisibles) Международна търговия с услуги. Невидимият износ е продажба на услуги на нерезиденти; невидимият внос са покупки на услуги от нерезиденти. Невидимите статии включват услугите на авиокомпании за корабоплаване, хотелски и друг туризъм, банково дело, застраховане, медицински услуги и образование, както и различни форми на консултантски услуги.

Икономиката. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.


Икономическият речник. 2000.