INVISIBLE BALANCE

INVISIBLE BALANCE - е ... Какво е невидим BALANCE?
INVISIBLE BALANCE
(невидим баланс) Търговски баланс на невидими. Това е излишък от приходи от продажбата на услуги като транспорт, туризъм и съвети, върху таксите за внос на невидими стоки.

Икономиката. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.


Икономическият речник. 2000.