Операции INVISIBLE внос-износ

НЕВИДИМИ операции внос-износ - това е ... Какво е невидим операции внос-износ?
НЕВИДИМИ операции внос-износ
см. ОПЕРАЦИИ НЕВИДИМИ.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономически речник. 2000.