"Невидимата ръка" на

"Невидимата ръка" - това е ... Какво е "невидимата ръка"?
"невидимата ръка" на
срок, което води своя произход от Адам Смит и означава, че механизмът на пазара на саморегулиране на икономиката. Според А. Смит, отделни физически лица, водени от собствените си интереси, се изпращат като че невидимата ръка на пазара и техните действия, непременно да гарантират изпълнението на интересите на други Luden и обществото като цяло в свободна пазарна икономика.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.