ЗАКОНА ЗА ЖЕЛЯЗО

ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЖЕЛЯЗОТО Е ... Какво е ЗАКОН ЗА ЖЕЛЯЗО?
Законът за желязо от
концепция, според която средната заплата се определя от размера на разходите за издръжка и възпроизводство на работната сила. Този закон е формулиран от f. Ласал. По-точното заглавие на този закон е железопътният закон, известен също като закон за заплащането на желязо. Основата на този закон е концепцията за производствените разходи, състояща се от труд и капитал, формиращи цената на продукта. Разходите за труд трябва да включват разходите за храна, облекло и поддръжка на работния капацитет. Заплатите варират около тази сума, тъй като, ако например тя е по-висока, ще доведе до по-добро благосъстояние, увеличаване на населението, увеличаване на предлагането на труд, което на свой ред ще намали заплатите. Ако заплатите намалеят, благосъстоянието се влошава, намаляват фертилността, намаляват предлагането на работна ръка, което ще доведе до по-високи заплати.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.