ИРГАЖИРАНЕ, НАПОЯВАНЕ

НАПОЯВАНЕ, НАЛЯГАНЕ Е ... Какво представлява напоителни, напоителни?
НАПОЯВАНЕ, НАПОЯВАНЕ
(напояване) Използване на вода от артезиански кладенци или отклоняване от реки в интерес на селското стопанство. Има възможност да се включат в обращение преди това непреработена земя и да се получат по-високи и надеждни добиви на вече използваните.

Икономиката. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.


Икономическият речник. 2000.