ISK

ISK е ... Какво е ISK?
ИСК
предложи да бъдат изпълнени от страна на ищеца в съда или в арбитражния иск срещу ответника, въз основа на условията на споразуменията, сключени между тях, или на правото на ищеца, произтичащи от правото на , Действие се привежда във вид, адресирано до съда искова молба, съдържаща имената и адресите на съответните страни, фактите, въз основа на искането и доказателствата в негова подкрепа, съдържанието и размера на вземането, списъкът с приложени документи.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.