ISK ПРОИЗВОДНИЯ

ISK производни - това е ... Какво съдебно дело?
ISK ПРОИЗВОДНИЯ
дело, заведено срещу акционера от името на акционерните дружества, персонални дружества.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.