СОЦИАЛНА КОЛЕКЦИЯ

ISK MEETING IS ... Какво е ISK CALL?
СРЕЩА НА ISK
СРЕЩА ЗА КОЛЕДА.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономически речник. 2000.