ISK NEGATORY

ISNGATORY ISK IS ... Какво представлява неправителствена организация ISK?
ISK negatornogo
претендира за собственост, която има за цел да се предотврати влиянието, което не му позволява да използва своята собственост.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.