ИСК чрез регистъра

ISK чрез регистъра - това е ... Какво се позове по регистрирам?
ИСК чрез регистъра
най-ефективния и бързо решение на проблема с неплащане на дълг, приложена към длъжниците в случай на предварителна регистрация на техния дълг в специален фирмен регистър; регистрация руската практика е нотариално заверени ангажименти.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.