VICTORY VICTORY

ОБЯВЯВАНЕ ISK - това е ... Какво е VICK VICTORY?
ISK реабилитация
съди собственика за възстановяване на собствеността им от незаконно притежание. По отношение на движимото имущество ищецът трябва да докаже, че ответникът го притежава незаконно и че ищецът е истинският собственик.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.